• expo032.jpg
 • expo002.jpg
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • spacexdragon 239x160.png
 • expo026.jpg
 • sphorizlow.jpg
 • expo036.jpg
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • spacexc.png
 • expo016.jpg
 • expo025.jpg
 • expo035.jpg
 • expo008.jpg
 • expo003.jpg

Kunnen we voedsel verbouwen op Mars of op de maan?

Door: Wieger Wamelink (WUR)

Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op de bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een verschillende experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanbodems waarop we zaden van verschillende groenten te kiemen hebben gelegd en gevolgd in hun groei.

Na drie groeiseizoenen zijn we inmiddels in staat om groenten zoals tomaat, rucola, doperwten, rogge en aardappelen te telen, vooral door grond verbeter methoden. Of de oogst ook eetbaar is moest worden onderzocht. De bodems bevatten veel zware metalen en als die in het eten komen is dat een probleem voor de gezondheid van de mensen op Mars. Er zijn geen zware metalen gevonden die een probleem voor de gezondheid zouden kunnen betekenen. Daarna is er een ‘Mars maaltijd’ georganiseerd voor de mensen die het onderzoek hadden gesteund.

Het onderzoek gaat zich nu meer richten op het opzetten van een duurzaam agrarisch ecosysteem, waarin alles wordt gerecycled inclusief menselijke uitwerpselen. Hierin spelen wormen omdat ze dode plantenresten afbreken een belangrijke rol. Daarnaast zullen bacteriën, schimmels en hommels nodig zijn om voor vele jaren voedsel te telen op Mars of de maan. En natuurlijk niet de zaden vergeten.

Meer informatie op: https://www.facebook.com/#!/pages/Food-for-mars-and-moon/1425878464302089

Een filmpje van het eerste experiment: http://www.youtube.com/watch?v=TgKsYtVuR80 

Presentator: Wieger Wamelink werkt als ecoloog bij Wageningen Environmental Research (Alterra) onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Hij houd zich daar bezig met de relatie plant-bodem. Op basis van een database met veldgegevens stelde Wieger samen met collega’s een systeem op waardoor voor bijna alle Nederlandse plantensoorten hun voorkeur voor groeiplaatsen inzichtelijk werd gemaakt, o.a. voor grondwaterstand, zuurgraad van de bodem en nutriëntenvoorkeur. Dit onderzoek was ook het startpunt voor het onderzoek naar het laten groeien van planten op Mars en Maanbodem. Daarnaast doet Wamelink onderzoek naar de effecten van stikstofdepositie (vermesting en verzuring) en klimaatverandering op de natuur, in het bijzonder het functioneren van ecosystemen.