• spacexc.png
 • expo036.jpg
 • expo016.jpg
 • expo026.jpg
 • expo025.jpg
 • expo002.jpg
 • spacexdragon 239x160.png
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • expo035.jpg
 • expo032.jpg
 • expo003.jpg
 • sphorizlow.jpg
 • expo008.jpg

                                                                                                                       

 Wijziging presentatie lezingen in 2022
Wegens de verlenging van de corona maatregelen en om organisatorische redenen is besloten de lezingen niet langer gecombineerd als publiekslezing en als webinar te presenteren. 
De lezingen worden of als publiekslezing of als webinar gepresenteerd.
Publiekslezingen vinden plaats in Aviodrome op een eerste zaterdag van een maand. Webinars vinden online plaats  op een eerste woensdag van een maand. In het lezingenprogramma en in de lezingaankondigingen zal duidelijk worden vermeld in welke vorm de lezing wordt gehouden.

 

Lezing 8 januari 2022 gaat niet door 

Het lezingenprogramma voor 2022 zou op 8 januari 2022 starten met een lezing over de D1 vlucht met de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels. De lezing zou gegeven worden door Ronald Klompe, die de laatste jaren steeds de eerste lezing van het jaar heeft gepresenteerd.
Door de corona maatregelen is het niet mogelijk de lezing te geven en het bestuur van het ruimtevaart museum heeft besloten deze lezing ook niet als Webinar te organiseren. We hopen dat de lezing op een ander moment in het komende jaar gehouden kan worden.
Het lezingenprogramma van 2022  is nog slechts gedeeltelijk bekend. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Succesvol IRAS symposium in Aviodrome

Op 17 november 2021 werd in samenwerking met Fokkerweb een Symposium georganiseerd over de tweede Nederlandse satelliet, de Infra Rood Astronomische Satelliet (IRAS). Fokkerweb is een organisatie van oud Fokker medewerkers waarvan een deel destijds in de jaren 70 en 80 gewerkt heeft aan de realisatie van de satelliet. Ook waren er andere Nederlandse bedrijven bij betrokken, zoals NLR (destijds Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium) en natuurlijk SRON (Stichting Ruimte Onderzoek Nederland). Tevens waren er buitenlandse bedrijven betrokken bij het project, met name uit Amerika en Engeland.
Het Nationaal Ruimtevaart Museum heeft de beschikking over veel materiaal gerelateerd aan de IRAS satelliet. Zo is er in de ruimtevaart expositie een zeer goed lijkende mock-up van de IRAS satelliet op ware grootte en een test object dat destijds een rol heeft gespeeld bij het testen van de standregeling van de IRAS satelliet. Tevens heeft het NRM een groot aantal posters, foto's en archief materiaal over de IRAS.
Het symposium werd opgedragen aan de afgelopen zomer overleden Jan de Koomen. Hij was namens Fokker de projectleider van het IRAS project en de grondlegger van Fokker Ruimtevaart. Jan is ook meer dan 20 jaar betrokken geweest bij het Nationaal Ruimtevaart Museum, zowel als bestuurslid en ook als vrijwilliger. 

Na een korte inleiding van het symposium werden presentaties gegeven over de internationale samenwerking en wetenschappelijke achtergrond door Reinder van Duinen, destijds werkende bij SRON, door Ad Vialle, verantwoordelijke voor de integratie en test van de satelliet en voor de lancering, en door René van Doorn over de satelliet operaties, die in Engeland werden voorbereid en gevolgd vanuit Shilton, dichtbij Oxford.
Na afloop van het symposium, onder het genot van een borrel, was er sprake van een gezellige reünie, zowel met oud-Fokker medewerkers als niet-Fokker betrokkenen waaronder familie van Jan de Koomen.
Dank gaat uit naar het Luchtvaart Museum Aviodrome dat dit symposium mogelijk maakte door hun faciliteiten gratis ter beschikking te stellen.

 

 

 

 

  In Memoriam Jan van Niel

 

Op zaterdag 2 oktober 2021 is Jan van Niel na een onverwachts korte maar heftige strijd overleden. Jan was in het verleden vrijwilliger bij Aviodrome. Nadat in 2004 het Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM) zich vestigde in Aviodrome werd Jan ook vrijwilliger voor de ruimtevaartgroep en bleef dat tot het einde. Zijn passie voor ruimtevaart werd al jaren eerder geboren toen zijn vrouw Corrie op de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft werkte.

Jan was een zeer markante man, mede door zijn postuur en uitstraling, die in gezelschap altijd duidelijk aanwezig was. Jan hield van gezelschap, van discussies, hij gaf zijn mening maar probeerde die altijd te toetsen bij het gezelschap met een lach en de nodige gebaren. Hij had altijd mooie verhalen, met name over zijn rollen als figurant bij verschillende evenementen en filmopnames. Hij hield van theater.

Als NRM vrijwilliger had Jan geen vaste taak. Hij deed van alles, expositie schoon maken, koffie rond delen, spullen opruimen, spullen uitzoeken, hulp bij opbouwen van de expositie. En hij deed dat alles met een glimlach. Als er echter iets moest gebeuren op het gebied van geluid of video, stond Jan direct op want hij had daar veel ervaring mee gekregen als vrijwilliger bij de ziekenomroep in de omgeving.

De laatste paar jaar begon Jan te sukkelen met zijn gezondheid, met allerlei verschillende klachten en op allerlei verschillende plekken. Regelmatig verscheen hij nog als vrijwilliger, maar de tijd dat hij aanwezig was werd steeds korter. En dan, kort geleden, krijgt hij de boodschap dat hij nog maximaal drie maanden te leven heeft. Het werd echter veel korter, slechts tien dagen. Hij was altijd een doorzetter, maar dit kon hij niet winnen. Laat hem rusten in vrede.

Jan, we zullen je niet vergeten.

 In Memoriam Jan de Koomen

In 2019, ter gelegenheid van de viering van 100 luchtvaart in Nederland, werd een munt van de Fokker 27 uitgegeven, het vliegtuig waarbij Jan ook een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling. Jan kreeg deze munt als waardering voor het werk dat hij heeft gedaan voor het NRM.

Op donderdag 26 augustus is Jan de Koomen overleden. Met zijn overlijden is een van de belangrijkste ruimtevaart ingenieurs in Nederland van ons heen gegaan. Jan was direct betrokken bij de realisatie van de eerste Nederlandse satelliet, de Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS), en later ook bij de tweede Nederlandse satelliet, de InfraRood Astronomische Satelliet (IRAS). De mooie resultaten van deze twee astronomische satellieten is het werk geweest van een groot aantal mensen, waarbij Jan een belangrijke rol speelde en leiding gaf aan de technische realisatie. Beide satellieten hebben voor een belangrijk deel bepaald waar de Nederlandse ruimtevaart industrie goed in is en wat tot op dit moment gedaan wordt.

Vanaf midden jaren 90 was Jan betrokken bij het ruimtevaart museum van Henk van Wezel, dat in die tijd omgedoopt werd tot Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM). Jan is jarenlang lid geweest van het bestuur van de Stichting Ruimtevaart Museum (SRM). Ook na de verhuizing van het museum naar het Luchtvaart Museum Aviodrome in 2004 bleef Jan betrokken bij alle activiteiten die daaruit voortvloeiden. Tot het einde van zijn leven is Jan vrijwilliger gebleven bij de ruimtevaart groep in Aviodrome.

Kenmerkend voor de bijdrage van Jan aan de activiteiten van het ruimtevaart museum was zijn technische vaardigheid en het vermogen oplossingen te vinden met simpele middelen. Of het nu ging om het opzetten van experimentjes voor de kinderen in de Ruimtevaart weken of het opbouwen van een expositie, het opslaan van modellen, het organiseren van lezingen, de rust van Jan, het overzicht en de altijd eenvoudige middelen waren heel vaak bepalend voor het resultaat.

Het NRM gaat Jan zeker missen.

 

 

Nederlandse robot naar het Internationaal Ruimtestation

Op 21 juli zal de in Nederland ontwikkelde Europese Robot Arm (ERA), vastgezet op de Russische module Nauka, gelanceerd worden vanaf de lanceerbasis Baikonoer in Kazakstan, en op weg gaan naar het Internationaal ruimtestation ISS. Na een periode van bijna 30 jaar zal dan eindelijk de arm het doel bereiken waarvoor die gemaakt is. ERA is ontworpen als een wandelende tak die als het ware van ISS module naar module kan lopen en daarbij grote en zware lasten kan verplaatsen aan de buitenkant van het Russische gedeelte van ISS. Ook kunnen kleinere lasten verplaatst worden en ook kunnen objecten van binnen uit het ISS naar plekken buiten ISS gebracht worden en omgekeerd. De arm is ongeveer 11 meter lang en bijna symmetrisch opgebouwd. De 2-benige arm ligt dan ook gedurende de reis naar ISS gevouwen in de zogenaamde Charlie Chaplin houding op de Nauka module.

Vanaf het begin is Airbus Defence & Space (AD&S), destijds in de eerste fase nog Dutch Space, de hoofdaannemer geweest in opdracht van het Europese Ruimtevaart Agentschap ESA, met als belangrijke onderaannemer het Nationaal Lucht en Ruimtevaartcentrum NLR. Daarnaast waren er nog onderaannemers uit zowel Nederland als elders uit Europa, met name België en Duitsland. AD&S was verantwoordelijk voor het vluchtsegment, de arm, en daarbij behorende ondersteunende apparatuur.  NLR was verantwoordelijk voor het zogenaamde Mission Preparation & Training Equipment (MPTE), waarvan één systeem in Noordwijk staat en twee systemen in Rusland, bij het bedrijf Energia in Moskou alsook in het Gagarin Cosmonaut training  centrum in Sterrenstad.

De ontwikkeling van de arm heeft zo lang geduurd vanwege de vele tegenslagen, waarvan de grootste toegekend kunnen worden aan de ontwikkeling van de Nauka module. De arm zelf was al meer dan 15 jaar geleden gereed. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling 15 jaar heeft stil gestaan. In de tussentijd zijn onderdelen van de arm vernieuwd en verbeterd en is ook het grondsysteem, voornamelijk bestaande uit computers, geheel vervangen door up-to-date machines.

De ERA arm is een vervolg op een voorloper, de Hermes Robot Arm (HERA), die ontwikkeld werd om samen met de kleine Franse shuttle Hermes operaties te kunnen doen in de ruimte gecombineerd met ander ruimtevaartuigen zoals de Europese Free-flyer. Dit project werd echter begin jaren 90 gestopt vanwege grote budgetoverschrijdingen. De HERA arm was op zijn beurt weer een gevolg van een nationaal Nederlands project voor de ontwikkeling van een ruimterobot, de Service Manipulator System (SMS), een prototype project waarmee Nederland in de jaren 80 begon te werken aan ruimterobotica. Uiteindelijk kunnen we dus zeggen dat de Nederlandse investeringen van 40 jaar geleden geleid hebben tot de grootste dan wel een van de grootste Nederlandse objecten in de ruimte tot nu toe.

    

In de expositie van het Nationaal Ruimtevaart Museum in Aviodrome is een robotspel opgenomen, gebaseerd op de ERA arm. Bezoekers en bezoeksters kunnen hier ervaren hoe het is om als een astronaut een grote robotarm in de ruimte te bedienen en grote modules te verplaatsen.

 

 

 Het Nationaal Ruimtevaart Museum in de tijd met het Corona virus 

Beste bezoeker van de NRM website, we zijn natuurlijk blij dat in deze tijd van corona en corona maatregelen met dichte musea, toch belangstelling is voor de website van ons museum. Onze expositie is gevestigd in het Luchtvaart Museum Aviodrome en ook dit museum is dicht. Onze werkzaamheden in het museum zijn heel minimaal, overeenkomstig de gestelde maatregelen van de overheid. Af en toe wordt de expositie schoon gemaakt en wordt gecontroleerd of alle systemen nog correct werken. Dit is noodzakelijk om te vermijden dat er veel tijd verloren gaat als de musea weer open gaan. Het zal duidelijk zijn dat er dus geen mogelijkheden zijn om de expositie aan te passen of nieuwe objecten te plaatsen. Daarvoor zijn vaak meer mensen nodig en dat is moeilijk gegeven de maatregelen.

Naast de expositie houden we een ruimtevaart archief bij. Het ruimtevaart archief is onderdeel van het Aviodrome archief in de bunker op het terrein van Aviodrome. Dit archief is in het verleden opgebouwd door de oorspronkelijke eigenaar en oprichter van het museum, Henk van Wezel. Tegenwoordig wordt door veel mensen ruimtevaartarchief in de vorm van boeken, tijdschriften en allerlei artikelen nagelaten aan ons museum. Daardoor groeit het ruimtevaart archief sterk. Het is op dit moment echter niet mogelijk de aangeboden archiefstukken in het archief op te slaan omdat het luchtverfrissing systeem van de bunker niet goed samengaat met de gestelde corona maatregelen. We sparen dus de ons nagelaten archiefstukken op tot het moment dat deze weer opgeslagen kunnen worden in de bunker.

Wat we wel kunnen doen is informatie over ruimtevaart verspreiden via lezingen. Normaal doen we dat elke maand met publiekslezingen. Op dit moment kan dat niet maar het is wel mogelijk lezingen via online webinars aan te bieden. Op de website kunt u zien welke lezingen er gepland staan voor dit jaar. Elke eerste woensdag van de maand is er een webinar. Wilt u deze webinars bijwonen, meld u dan aan als vriend of donateur van ons museum.

Hier leest u de voordelen als u vriend of donateur wordt van het Nationaal Ruimtevaart Museum.
Via de website kunt u zich aanmelden. Het contactformulier vindt u hier

 

Een klein deel van ons museum staat ook ONLINE!!!

           Klik voor de inhoud van een van de formatiezuilen op  Naar Spaceport.

 

Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) krijgt een bijzondere plek in de expositie

Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het aandeel Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) in de ruimtevaart expositie van het Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM). Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Mondriaanfonds en het feit dat in december 2019 het ANS Structuur Model (ANS SM) opdook in het archief van het Luchtvaartmuseum Aviodrome en in bruikleen werd gegeven aan het NRM.

Vanaf de inrichting van de expositie is het hangende ANS back-up model onderdeel van de expositie, maar daarmee is de inwendige Nederlandse technologie van de ANS niet zichtbaar voor het publiek. Daarom is het de bedoeling het frame van deze ANS-SM te gebruiken om de inwendige structuur met allerlei onderdelen zichtbaar te maken.

Als gevolg van COVID-19 heeft de voorbereiding, voor het opnemen van het ANS SM in de expositie geruime tijd stil gelegen. Bedoeling is om de basis structuur (het space frame) van het ANS SM te voorzien van de diverse ANS avionics spares die we in de opslag hebben liggen, en het geheel te plaatsen in de vitrine die hier speciaal voor wordt gebouwd. Afgelopen weken was het eindelijk zover: het ANS Structuur Model (ANS SM) kon "uitgekleed" gaan worden zodat het frame nu beschikbaar is voor de montage van de spares.

Het ANS SM frame zal ingebouwd worden in een grote vitrine waarin het inwendige van de ANS draaiend getoond zal worden. Tevens komen er losse componenten van de ANS in de vitrine en zal er continu een video getoond worden aan de bezoekers met interviews en historische beelden van de ANS.

Leeg space frame      Dummy zonnepaneel ontvouwd
Het Space frame van de 'gestripte' ANS-SM                                                    De ANS-SM, zoals die er 'gekleed' uitzag

 

 

Herinrichting Expositie Nationaal Ruimtevaart Museum

Tegelijk met de binnen-expositie van Aviodrome wordt ook de expositie van het Nationaal Ruimtevaart Museum aangepast. Beide exposities dateren van de beginperiode van Aviodrome bij Lelystad Airport in 2003/2004. De ruimtevaart expositie werd destijds opgebouwd rond de eerste missie van André Kuipers in 2004, de DELTA missie. De bedoeling is nu de expositie meer thematisch in te richten.

Voor meer informatie zie Ontwikkeling van onze expositie