• expo002.jpg
 • expo003.jpg
 • expo008.jpg
 • expo016.jpg
 • expo025.jpg
 • expo026.jpg
 • expo032.jpg
 • expo035.jpg
 • expo036.jpg
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • spacexc.png
 • spacexdragon 239x160.png
 • sphorizlow.jpg

 
In juli 2011 is onze expositie uitgebreid met de Columbus Mock-up. Dankzij de subsidie van Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, NLR enz. is de door ESA beschikbaar gestelde testmodule van het ruimtelaboratorium overgeplaatst naar de expositie van het Nationaal Ruimtevaart Museum in de Aviodrome. De mock-up, zoals de testmodule in ruimtvaarttermen wordt genoemd, bestaat uit een model op ware grootte van de helft van het ruimtevaartlaboratorium Columbus, dat sinds 2008 aan het ISS is gekoppeld. Ons model bevat een aantal belangrijke instrumenten, waarop de astronauten hebben getraind  voor hun werkzaamheden en experimenten in de ruimte. In de glovebox (afgeschermde werkruimte waar met behulp van handschoenen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd) kan men met behulp van een spel zelf ervaren hoe astronauten hun werkzaamheden moeten verrichten. In de mock-up is ook een computerspel opgesteld, waarmee men virtueel een robotarm, die is gekoppeld aan het ISS, kan bedienen. Zoals verwacht krijgt dit onderdeel erg veel publieke belangstelling.

 Via een overeenkomst met de Europese Ruimtevaart organisatie ESA heeft het Nationaal Ruimtevaart Museum de beschikking kunnen krijgen over een Columbus End-Cone mock-up. De mock-up is een model op ware grootte van de helft van de Columbus Module die sinds 2008 onderdeel is van het Internationale Ruimtestation ISS. Met dit model hebben wij de mogelijkheid gekregen het leven in de ruimte van astronauten aan de bezoekers te laten zien. En omdat de Nederlandse astronaut André Kuipers in december 2011 weer voor een periode van ruim 6 maanden in het ISS heeft gewerkt, is het een unieke gelegenheid het leven en werken van André in de periode van december 2011 tot mei 2012 met dit model te demonstreren. Met behulp van een aantal sponsoren is dit model ingericht met de prototypen van de instrumenten die gebruikt zijn voor onder andere de trainingen van astronauten.


 Columbus op het Internationale Ruimtestation 

De Europese Columbus module wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek. Er staan zo’n 10 rekken in waarmee wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan, en astronauten spelen daarbij een grote rol. Met het Columbus model kan een goed idee worden verkregen van de ruimte waarin Andre Kuipers gedurende zijn verblijf veel experimenten heeft uitgevoerd.